Lägga till och hantera deltagare


English flag In English

Användarguider:

Lägga till deltagare

Ta bort deltagare

Lägga till deltagarlista

Ta bort deltagarlista

Följ denna external link: manual (öppnas som ett pdf-dokument i en ny flik) för mer detaljerad information kring andra aspekter som rör deltagarhantering, som t.ex:

  • Deltagare från andra lärosäten
  • Gästkonton
  • Medlemskap via en länk
  • Felsökning varför deltagare inte kommer åt en sajt

Lägga till deltagare

Steg 1

Gå in på sajten som du vill lägga till deltagare på och klicka på "Sajtadministration"i vänstermenyn, och därefter "Lägg till deltagare".

add_participant_01_sv.png

Steg 2

För att kunna lägga till en deltagare på en sajt behöver du veta hans/hennes användarid. Om du inte vet det kan du söka fram personen med sökfunktionen. Skriv in för- och efternamn och klicka på sök-knappen. OBS! Du kan endast söka anställda och studenter på SU med sökfunktionen. Om du vill lägga till en deltagare från ett annat lärosäte, eller en användare med ett "gästkonto" behöver du istället skriva in användarid direkt i fönstret undertill.

add_participant_02_sv.png

Om du är osäker på vad personen har för för- eller efternamn, eller är osäker på hur det stavas skriver du in så mycket du är säker på i sökfältet. När du hittar rätt person i sökresultatet klickar du på det gröna plus-tecknet.

add_participant_03_sv.png

Steg 3

Nu hamnar personens användarid i rutan nedanför. Denna ruta innehåller alla användare som kommer att läggas till på sajten. Om du hade vetat personens användarid hade du istället kunnat skriva in det manuellt i denna ruta. OBS! Här ska endast deltagarnas användarid stå, och INTE deras e-postadresser (vilka kan se snarlika ut). Håll muspekaren över ikonen med "i" för mer information.

add_participant_04_sv.png

Om du vill lägga till fler personer kan du antingen lägga till fler personer med hjälp av sökfunktionen eller med att lägga till dem manuellt i listan. I det här exemplet lägger jag till ytterligare tre användare.

Steg 4

Välj om du vill att samtliga deltagare du lägger till ska ha olika eller samma roller. I de flesta fall kommer det röra sig om att samtliga personer ska ha en deltagar/student-roll på sajten. Men om det hade funnits en lärare med på listan hade du valt "Tilldela varje deltagare en roll individuellt". I det här exemplet ska dock samtliga deltagare tilldelas en studentroll. Jag väljer därför "Tilldela alla deltagare samma roll".

Klicka sen på "Fortsätt".

add_participant_05_sv.png

Steg 5

Markera den roll du vill att deltagarna ska ha på sajten och klicka på "Fortsätt".

add_participant_06_sv.png

Steg 6

Välj om deltagarna ska få ett e-postmeddelande om att de blivit tillagda på sajten.

add_participant_07_sv.png

Steg 7

Klicka på "Spara" för att bekräfta att användarna ska läggas till.

add_participant_08_sv.png

Nu ska du komma till startsidan för "Sajtadministration". De nya användare som du lagt till ska nu synas i listan över sajtens deltagare.


Ta bort deltagare

Gå in på sajten som har deltagaren som du vill ta bort från sajten, klicka på "Sajtadministration" i vänstermenyn. För att ta bort en deltagare som antingen lagts till manuellt på en sajt, eller som blivit medlemmar genom en automatisk länk markerar du rutan bakom deltagaren i kolumnen "Ta bort", och klicka på "Uppdatera deltagare".

remove_participant_01_sv.png

Om deltagaren fått tillträde till sajten via en LADOK-deltagarlista bör studenten avregistreras från kursen i LADOK. Då tas han/hon bort automatiskt från sajten. Sådana deltagare saknar kryssrutan för "Ta bort". Om det är viktigt att studenten omedelbart förhindras tillträde till sajten, innan den blivit avregistrerad kan du istället ändra statusen för den till "inaktiv". Det innebär att studenter kommer att finnas med i deltagarlistan tills han/hon blivit avregistrerad från kursen i LADOK. Studenten kommer dock inte åt sajten.


Lägga till deltagarlista

OBS! Detta alternativ är endast tillgängligt på kurssajter och inte på projektsajter. Alla studenter som blivit registrerade på en kurs kan hämtas in till kurssajten genom att man lägger till deltagarlistan från LADOK.

Steg 1

Gå in på sajten som du vill lägga till en deltagarlista på. Klicka på "Sajtadministration" i vänstermenyn och sen "Redigera deltagarlista".

add_list_01_sv.png

Steg 2

Klicka på "Lägg till deltagarlista".

add_list_02_sv.png

Steg 3

Leta upp din deltagarlista med hjälp av kurs- eller tillfälleskod. När du hittat den markerar du kryssrutan längst till vänster.

add_list_03_sv.png

Scrolla längst ner på sidan och klicka på "Fortsätt".

add_list_04_sv.png

Steg 4

Nu ser du vilken lista(or) du kommer lägga till. Observera att trots att du markerat bara en lista kan i själva verket flera listor importeras beroende på om det finns omregistrerade och fortsättningsregistrerade studenter på kursen.

Bekräfta genom att klicka på "Lägg till grupper".

add_list_05_sv.png

Steg 5

Nu kommer du till sajtadministrationens startsida där du ser vilka deltagare som är anslutna till sajten. Om kursen har registrerade studenter i LADOK bör dessa visas nu i denna lista.


Ta bort deltagarlista

Steg 1

Gå in på sajten där du vill ta bort en deltagarlista från. Klicka på "Sajtadministration" i vänstermenyn och sen "Redigera deltagarlista".

add_list_01_sv.png

Steg 2

Markera de listor du vill ta bort och klicka på "Spara".

remove_list_01_sv.png