Anslagstavla


English flag In English

Vad är Anslagstavla till för?

Anslagstavlan används för att anslå ett meddelanden (notiser) på en sajt. Notiser kan gå ut till alla deltagare eller till grupper (under förutsättning att det finns grupper på sajten). En notis på Anslagstavlan kan ha en eller flera bifogade filer, såväl dokument som URL:er. Man kan ställa in vilket datum och vilken tid notisen ska publiceras. Man kan även välja att det ska gå ut en e-postnotifiering till sajtens deltagare som inkluderar notisen. Deltagare eller studenter kommer att se dessa anslag i verktyget Anslagstavla samt se de senaste notiserna på sajtens förstasida (Hem). Anslagna meddelanden kallas Notiser i Mondo.

Tips på användning

Det kan vara en bra idé att använda anslagstavlan när man vill informera alla deltagare på en sajten om aktuella ändringar, instruktioner, händelser, uppgifter etc.

Tänk på det här

Enbart användare med rollen lärare eller ägare har behörighet att skapa notiser. Användare med rollen student eller deltagare kan enbart läsa informationen. Information som skickas ut via Anslagstavlan är enkelriktad. Det finns inget sätt för mottagaren att svara, fråga eller kommentera meddelandet. Om avsändaren vill att deltagare ska ha möjlighet att svara kan verktygen Forum eller Meddelanden vara lämpligt.


Exempel på hur notiser visas i verktyget "Hem"

Exempel på notiser