Uppgifter


English flag In English

Vad är Uppgifter till för?

I verktyget Uppgifter kan lärare skapa, publicera, samla in och betygsätta digitala uppgifter. Dessa uppgifter kan begränsas i tid, så att ett sista inlämningsdatum finns för varje uppgift. Textmatchningsverktyget Urkund är också kopplat till detta verktyg vilket innebär att du kan få automatiska jämförelser mellan inlämnade dokument och en mängd olika publicerade källor på internet.

Tips på användning

Verktyget fungerar bra till både examinationer och mindre uppgifter under en kurs. I Uppgifter finns olika möjligheter för betygsättning i olika skalor. Uppgifter kan kopplas till verktyget Resultat, vilket innebär att studenternas betyg och resultat samlas där efter rättning.

Läraren kan även lämna igen en uppgift till studenten för korrigering och återinlämning. Läraren kan vid ett och samma tillfälle ladda ned alla inlämningar till en uppgift till sin egen dator. När läraren publicerar betyg på en uppgift, kan studenterna även ta del av lärarens kommentarer.

Länkar till användarguider:

Skapa en uppgift

Tänk på det här

  • Uppgifter är helt privata, studenters inlämningar är inte synliga för andra deltagare på sajten.
  • Om du vill att studenter skall kunna lämna in sina uppgifter efter deadline måste detta ställas in i verktyget. Du kommer då att se de inlämningar som kommit in sent.