Kalender


English flag In English

Vad är Kalender till för?

Kalender är ett verktyg som fungerar som en digital kalender. Här kan du lägga in viktiga datum som t.ex. sista inlämningsdatum, seminarium, tentamina och övriga händelser som kan vara av intresse för kursdeltagare.

Tips på användning

I kalendern kan du, förutom att annonsera aktiviteter, även rikta en aktivitet till en specifik grupp (förutsätter dock att du först skapat grupper på sajten). Om din institution använder sig av TimeEdit kan du importera scheman direkt därifrån till kalendern i Mondo. Du kan också importera kalendrar från andra sajter.

Länk till användarguide:

Rikta en händelse i kalendern till en grupp

Tänk på det här

  • Undvik dubbelarbete! Kalendern i Mondo kan vara bra om den används som det huvudsakliga verktyget för schemaläggning. Om du redan använder ett annat system, eller om du hellre vill skapa scheman i pdf-dokument eller liknande, kan du istället lägga in länkar till dessa på sajtens förstasida (hem) eller under kursinformation.
  • Kalendern erbjuder en utskriftsvänlig version av scheman.
  • Genom att ändra visningsläge kan du se kalendern i listformat, veckovis, månadsvis etc.
  • Använd de olika ikonerna för respektive typ av aktivitet för att skapa en snabbare överblick för studenterna.

Exempel på en kalender

Exempel på en kalender