Chatt


English flag In English

Vad är Chatt till för?

Verktyget Chatt kan användas för enkel textbaserad realtidskommunikation mellan deltagare på kursen. Det finns också möjlighet att dela upp diskussioner i olika chattrum.

Tips på användning

Det kan vara lämpligt att aktivera chatten om deltagarna ska föra snabba diskussioner i realtid. Varje inlägg publiceras ögonblickligen och efter varandra. Om kursen innehåller grupparbeten kan det vara bra att skapa chattrum för varje grupp där studenterna kan kommunicera kring arbetet. Läraren kan också använda chatten för att besvara frågor istället för att ha mottagnings- eller telefontid på sitt arbetsrum.

Länkar till användarguider:

Inställningar för användaren

Skapa ett nytt chattrum

Ge deltagare behörighet att skapa egna rum

Tänk på det här

  • En chattfunktion tenderar att inte bli så mycket använd om det generellt är få studenter som är samtidigt inloggade på sajten. Ju fler studenter som går kursen, eller om studenterna inte har möjlighet att träffas på campus (ex. distanskurs) - ökar värdet av att ha en chattfunktion.
  • Varje inlägg publiceras i kronologisk ordning. Det innebär att det kan bli lite "rörigt" om många skriver samtidigt i samma chatt. Utnyttja därför möjligheten att skapa flera olika chattrum så att studenter/deltagarna inte behöver vara så många i samma chattrum.
  • Chattrum har ingen struktur utan allt sker i kronologisk ordning.
  • Om du som lärare väljer att besvara frågor via chatten, se till att tydligt meddela vid vilka tidpunkter du kommer finnas där för att undvika att studenter tror att du besvarar frågor dygnet runt.
  • Om du vill att kommunikationen skall vara mer ordnad och ske över längre tid kan Forum vara ett mer lämpligt verktyg.
  • Studenter kan tilldelas behörighet till att skapa egna chattrum.


Exempel på en diskussion i chattverktyget

Exmpel på en diskussion i chatverktyget