Kursinformation


English flag In English

Vad är kursinformation till för?

I Kursinformation kan du göra all relevant kursdokumentation lättillgänglig för studenterna genom att samla den på ett och samma ställe. Du kan lägga in text, dokument, länkar och bilder.

Tips på användning

Några exempel på information som du kan lägga upp där är:

  • Kursbeskrivning
  • Kursplan
  • Betygskriterier
  • Kontaktinformation
  • Länkar till institutionens webbplats
  • Länk till schema

Tänk på det här

  • OBS! Du kan endast länka till webbplatser inom SU. Addressen måste inledas med "https://" (istället för det mer vanliga "http://".

Exempel på kursbeskrivning

Exempel på kursbeskrivning