Inlämningsmapp


English flag In English

Vad är Inlämningsmappen till för?

Verktyget Inlämningsmapp ger lärare möjlighet att enskilt dela dokument med varje student. Varje student får en egen mapp i filstrukturen som endast studenten och läraren kommer åt. Gränssnittet har för övrigt ungefär samma funktionalitet och utseende som verktyget filsamling.

Tips på användning

Inlämningsmappen kan vara ett lämpligt verktyg om studenten ska lämna in filer av olika slag till läraren som inte kräver vidare korrespondens eller feedback från lärare till student.

Länkar till användarguider:

För deltagare

För lärare

Tänk på det här

  • Om du behöver ett verktyg för att administrera inlämningsuppgifter är verktyget "Uppgifter" i de flesta fall ett bättre alternativ. I Uppgifter har du möjlighet att bl.a. ställa in sista inlämningsdatum, automatiskt plagiatkontrollera, lämna kommentarer, se historik och betygsrapportera.
  • Om du lägger till verktyget innan alla studenter har blivit tillagda på sajten kommer du inte att se de nya studenterna i inlämningsmappen. Lös detta genom att ta bort verktyget och lägga till det igen.
  • Studenter kan inte se vad andra studenter har lämnat in.
  • När nya filer har blivit tillagda i inlämningsmappen visas en liten stjärna på höger sida av mappen.
  • Mappar som skapas manuellt i inlämningsmappen kan inte göras synliga för studenter. Använd "filsamlingen" om du vill dela filer med fler än en student.
  • För att sajtens deltagare skall ges möjlighet att ladda upp och dela med sig av filer sinsemellan lämpar sig verktyget "filsamling" ofta bättre.

Exempel på inlämningsmapp

Exempel på inlämningsmapp