Vanliga frågor


English flag In English

Allmänt om Mondo

Jag hittar inte sajten jag ska vara med på!

Finns det någon introduktionsmanual till Mondo?

Det går inte att använda Backa-knappen i webbrowsern.

Kan jag skapa en sajt i Mondo som är åtkomlig utan inloggning?

Hur får jag reda på en lärares användarnamn/användarid?

Hur kan jag klistra in text i Mondo från andra program, t.ex. ordbehandlingsprogram?


Sajter

Hur kan jag se hur det ser ut för studenterna?

Jag hittar inte den kurs jag vill skapa en sajt för i listan, var är den?

Hur söker jag fram sommarkurser?

Hur skapar jag en kurs och importerar kursdeltagare som inte tillhör min institution?

Hur tar jag bort mig som lärare/ägare på en sajt?

Min 30-poängskurs består ju av olika delkurser, dessa finns inte i LADOK. Hur gör jag praktiskt i Mondo?

Kommer omregistrerade studenter med på sajten även om kursens benämning ändras för varje termin?

Försvinner min sajt nästa termin?


Lägga till deltagare på en sajt

Hur får jag reda på en lärares användarnamn/användarid?

Hur lägger jag till externa deltagare

Jag har manuellt lagt till ett användarnamn/användarid på sajten men personen kommer ändå inte åt den


När jag skapat min sajt

Kan jag ändra verktygens namn och ordning?

Hur återanvänder jag material från en befintlig sajt?

Vad händer med inläggen i Uppgifter och alla andra verktyg om jag tar bort en deltagare från min sajt?

Hur tar jag bort min sajt?

Har sajten en begränsad storlek, hur mycket kan jag lägga dit?


Verktyg och dess inställningar

Varför står det att vissa mappar blivit skapade av studenterna (när de blev skapade av läraren)?

Går det att skicka mail till studenterna utanför Mondo?

Jag vill att olika grupper ska ha tillgång till olika dokument i filsamlingen.

Vad är det för skillnad på "Tillgänglighet" och "Behörighet" i verktyget filsamlingen?

När jag laddar upp en fil i filsamlingen finns det en textrutor som kallas för "Visningsnamn" samt "Beskrivning". När och var syns dessa texter för studenterna?

Hur kopierar jag enklast många filer till och från filsamlingen?

Hur får jag WebDAV att fungera i Windows Vista/Windows 7?

Jag kan inte se vissa deltagare för- och efternamn i Sajtadministration/Deltagarlistan, utan endast deltagarens användarid.

Går det att tidsbegränsa möjlighet till inlämningar i verktyget "Inlämningsmappen"

Kan deltagare få automatiska påminnelser då tidsfristen för en inlämningsuppgift börjar närma sig?

Kan Mondo även användas för elektronisk kursvärdering?

Går det att automatiskt plagiatkontrollera inlämningsuppgifter i Mondo?

Hur skapar jag gruppspecifika forum?


Svar


Allmänt om Mondo

Jag hittar inte sajten jag ska vara med på!

Det kan finnas många olika anledningar varför du inte kommer åt din sajtflik. Följ denna guide för felsökning:

Sajt saknas (felsökning)

Finns det någon introduktionsmanual till Mondo?

Du kan titta på följande instruktionsfilm för att få en grundläggande information om hur du kommer igång med Mondo.

external link: Instruktionsfilm - Kom igång med Mondo

Du hittar mer utförlig information om de olika verktygen i hjälpens vänstermeny under "Information om verktyg".

Det går inte att använda Backa-knappen i webbrowsern

Du måste istället klicka på de blå pilarna som bildar en cirkel till vänster om det aktuella verktygets namn.

Använd denna knapp för att gå tillbaks till verktygets grundläge

Kan jag skapa en sajt i Mondo som är åtkomlig utan inloggning?

Om du är anställd vid en institution kan du skapa en publik kurshemsida via en mall. Denna typ av sajt ska dock generellt inte användas för kursverksamhet eftersom allt innehåll på sajten är tillgängligt för utomstående personer.

Här kan läsa mer om hur du skapar en publik kurshemsida och hur du använder den.

external link: Skapa en publik kurshemsida

Hur får jag reda på en lärares användarnamn/användarid?

Du kan söka på namn i sökfunktionen i Mondo i samband med att du lägger till personer på sajten. Du hittar den genom att klicka på "Sajtadministration" > "Lägg till deltagare". Skriv in både förnamn och efternamn för bäst resultat. Om du inte hittar läraren via Mondos sökfunktion kan du också söka via external link: SUKAT och klicka på namnet i sökresultatet.

Hur kan jag klistra in text i Mondo från andra program, t.ex. ordbehandlingsprogram?

När man kopierar text från applikationer såsom ordbehandlingsprogram följer ofta oönskad extra formateringskod med. Om du vill kopiera en text men behålla grundformateringen som du gjort i Word kan du använda knappen med Word-symbolen (visar "Klistra in från Word" om du håller muspekaren över). Om du vill kopiera endast text, utan formatering, använder du knappen i mitten som visar "Klistra in som vanlig text" om du håller muspekaren över (se bild nedan).

Olika sätt att klistra in text


Sajter

Hur kan jag se hur det ser ut för studenterna?

På kurssajter kan du som lärare välja att se sajten i studentläge. Då ser du bara det innehåll som studenterna kommer att se. För att avsluta studentläget klickar du sen på "Sluta se vyn som Student". Denna valmöjlighet finns endast på kurssajter och inte på projektsajter. På projektsajter finns det ett motsvarande alternativ där du som "Ägare" av sajten kan välja att se sajten som "Deltagare".

Använd denna knapp för att gå tillbaks till verktygets grundläge

Om du däremot även vill testa att lämna in uppgifter eller utföra test kan du manuellt skapa ett gästkonto som du förfogar över och lägga till gästkontodeltagaren på sajten med rollen "student". Du kan skapa gästkonto från följande länk: external link: Skapa gästkonto

Jag hittar inte den kurs jag vill skapa en sajt för i listan, var är den?

Hör med din institutions LADOK-rapportör om kurstillfället är skapat i SISU. Om du letar efter en sommarkurs hör den till vårterminen.

Hur söker jag fram sommarkurser?

Sommarkurser hör till vårterminen.

Hur skapar jag en kurs och importerar kursdeltagare som inte tillhör min institution?

Be någon på den andra institutionen att skapa kurssajten åt dig och lägga till dig som lärare. Alternativt kan du be helpdesk göra det åt dig: external link: helpdesk@su.se

Hur tar jag bort mig som lärare på en kurssajt?

Gå in på "Sajtadministration" i sajtens vänstermeny och kryssa för "Ta bort". Avsluta med "Uppdatera deltagare" längst nere på sidan.

Manuellt borttagning av deltagare

Min 30-poängskurs består ju av olika delkurser, dessa finns inte i LADOK. Hur gör jag praktiskt i Mondo?

De deltagarlistor som kan importeras till Mondo bygger helt på den information som finns i LADOK. Finare indelning än så går därför inte att göra vid en automatisk deltagarimport. Det du dock kan göra är att skapa en kurssajt för varje delkurs och importera en och samma deltagarlista till samtliga kurssajter. Om några av studenterna som är registerade på 30-poängskursen inte läser en delkurs kan du inaktivera dem på dessa sajter (inaktivering innebär att de inte kommer åt sajten i fråga).

Kommer omregistrerade studenter med på sajten även om kursens benämning ändras för varje termin?

Ja. Så länge studenterna är korrekt registrerade i LADOK och att korrekt deltagarlista är kopplad till kurssajten har själva sajtnamnet ingen betydelse för om de kommer åt sajten eller inte.

Försvinner min sajt nästa termin?

Inga sajter försvinner utan de är alltid tillgängliga för ägaren. Studenterna kommer också åt sajten så länge den är publicerad.


Lägga till deltagare på en sajt

Hur får jag reda på en lärares användarnamn/användarid?

Du kan söka via external link: SUKAT och klicka på namnet i sökresultatet.

Hur lägger jag till externa deltagare?

Följ avsnitt 2.3 om hur man lägger till externa användare i denna external link: manual

Jag har manuellt lagt till ett användarnamn/användarid på sajten men personen kommer ändå inte åt den

Be personen titta efter om sajten möjligtvis finns under fliken "Mina aktiva sajter" längst uppe till höger. Sajter som inte får plats i den horisontella menyn hamnar här under. Hör också med personen om du lagt till korrekt användarnamn. Det händer att vissa personer råkar få mer än ett användarnamn i SUKAT. Kontakta external link: helpdesk@su.se om problemet kvarstår.


När jag skapat min sajt

Kan jag ändra verktygens namn och ordning

Ja, gå till "Sajtadministration" i vänstermenyn för den aktuella sajten och klicka på "Redigera verktygsnamn och ordning". Du kan ändra verktygsordningen genom att hålla vänster muspekare inne och flytta verktyget upp eller ner i listan. Du kan också ändra namn genom att klicka på ikonen med pennan. Här har du också möjlighet att dölja vissa verktyg för studenter/deltagare. Du döljer ett verktyg genom att klicka på glödlampan. (OBS! Dessa inställningsmöjligheter fungerar ibland inte i Internet Explorer. Pröva Firefox eller Chrome ifall du stöter på problem).

Ändra ordning eller namn på ett verktyg

Hur återanvänder jag material från en befintlig sajt?

Du kan använda material/verktyg från befintliga sajter som du är lärare/ägare på. När du skapar en ny sajt, välj först vilka verktyg du vill använda. Du måste här kryssa för de verktyg där du önskar återanvända innehållet från en gammal sajt. På samma sida markerar du att du vill återanvända material från en befintlig sajt. Du får nu upp en sida där du kan kryssa för de verktyg där du vill återanvända innehåll. Det är inte möjligt att återanvända innehåll för alla verktyg, utan enbart för dessa:

  • Anslagstavla
  • Uppgifter
  • Forum
  • Filsamling
  • Kalender
  • Kursinformation
  • Wiki

Du kan också göra samma sak i efterhand via "Sajtadministration" -> "Importera från sajt". Observera att du på den nya sajten på förhand måste ha lagt det verktyg du vill återanvända material för från en gammal sajt, annars dyker inte verktyget upp i listan över valbara verktyg.

En annan variant är att på en befintlig sajt klicka på "Sajtadministration" -> "Kopiera sajt". Då skapar du en ny sajt med samma verktyg som den ursprungliga sajten. Innehållet i de verktyg som listas ovan följer med till den nya sajten.

OBS! Endast innehåll som blivit tillagt av en lärare/ägare kan importeras till en annan sajt.

Vad händer med inläggen i Uppgifter och alla andra verktyg om jag tar bort en deltagare från min sajt?

I verktyget Uppgifter försvinner den borttagne deltagarens inlämningsuppgifter men om du lägger tillbaka deltagaren dyker inlämningsuppgifter i Uppgifter upp igen. Däremot finns innehåll som deltagaren lagt till i andra verktyg kvar.

Hur tar jag bort min sajt?

Du kan inte "radera" en sajt från Mondo. Däremot kan du välja att dölja den från listan över sajter du är medlem i. Det gör du genom att klicka på fliken "Min arbetsyta" längst till vänster och sen "Inställningar". För att dölja en sajt markerar du den i fönstret till vänster och flyttar över det till fönstret till höger. Dolda sajter visas varken som flikar, eller under "Mina aktiva sajter".

Dölja gamla sajter

Om du verkligen vill radera en sajt, t.ex. om du råkat skapa kopior av en och samma sajt, kan du höra av dig till external link: helpdesk@su.se och be dem ta bort den.

Har sajten en begränsad storlek, hur mycket kan jag lägga dit?

Det sammanlagda innehållet på en sajt får inte överstiga 1 GB (samtliga verktyg tillsammans). Behöver du mer utrymme (quota) än så, kontakta external link: helpdesk@su.se. I verktyget Resources/Filsamling kan varje enskild fil som laddas upp maximalt vara 100 Mb, men använder du WedDAV finns ingen sådan begränsning.


Verktyg och dess inställningar

Varför står det att vissa mappar blivit skapade av studenterna (när de blev skapade av läraren)?

Informationen om vem som skapat mapparna är lite missvisande. Den redogör om "systemet" skapade mappen när antingen läraren gick in i verktyget, eller när studenten gick in i verktyget.

Går det att skicka mail till studenterna utanför Mondo?

Ja, många verktyg har denna möjlighet. I verktyget Anslagstavlan/Announcements har till exempel läraren möjlighet att välja att även skicka e-postmeddelande i samband med att meddelande läggs upp på anslagstavlan. Andra verktyg som kan användas för att skicka vanliga e-postmeddelanden är "Meddelanden" och "E-postarkiv". Utöver det kan deltagare i vissa andra verktyg abonnera på ändringar på sajten i form av e-postmeddelanden. Då det finns många olika sätt att kommunicera i Mondo är det viktigt att du väljer en kommunikationskanal istället för att lägga till flera verktyg som gör ungefär samma sak. Läs mer om vilka kommunikatiosmöjligheter som finns i Mondo i följande guide:

external link: Kommunikationsmöjligheter i Mondo

Jag vill att olika grupper ska ha tillgång till olika dokument i filsamlingen.

Först måste du skapa grupper på den aktuella sajten. Detta gör du i "Sajtadministration" -> "Hantera grupper". När du har skapat grupperna går du in i filsamlingen och klickar på "Åtgärder" till höger om den mapp/fil du vill redigera behörighet till -> "Redigera detaljer". Där kan du kryssa för den grupp/grupper som ska ha tillträde till innehållet.

Lägg till behörighet för specifika grupper

Vad är det för skillnad på "Tillgänglighet" och "Behörighet" i verktyget filsamlingen?

För varje fil eller mapp i filsamlingen kan du välja att begränsa tillgången till t.ex. en viss grupp (som man på förhand skapat under "Sajtadministration" -> Hantera grupper). Det innebär att enbart medlemmarna i gruppen ser att mappen/filen finns (se även svaret i frågan ovan).

Under inställningen "Redigera behörighet för mapp" kan du däremot istället välja vilka "roller" som kan göra vad. T.ex. kan du ge "studenter" möjlighet att ladda upp egna filer ("skapa resurs") eller att förhindra studenter från att se dokument i en specifik mapp ("Läsa resurs"). Behörighet "ärvs" uppifrån i filstrukturen. Så om du har många undermappar räcker det med att ändrar inställningen i översta mappen för att den även ska gäller i alla undermappar.

Redigera behörighet för mapp

Välj vad specifika grupper får lov att göra i mappen

När jag laddar upp en fil i filsamlingen finns det en textrutor som kallas för "Visningsnamn" samt "Beskrivning". När och var syns dessa texter för studenterna?

Information om uppladdade filer

Visningsnamn är det namn som kommer att visas i filsamlingen. Detta fält kan du använda om filen du laddar upp t.ex. har ett väldigt långt och svårförståeligt namn. Skriv in ett mer passande namn som gör att studenterna lättare hittar till den i filsamlingen. Det andra fältet "Beskrivning" tas fram genom att du klickar på "Lägg till information" (till höger om "Visningsnamn"). Text i detta fält visas endast i en eventuell e-postnotifiering till studenterna om att filen lagts till i filsamlingen.

Hur kopierar jag enklast många filer till och från filsamlingen?

Detta gör du enklast genom att skapa en speciell typ av mapp på din dator som är direkt kopplad till filsamlingen i mondosajten. Klicka på "Ladda upp/ned flera resurser åt gången (WebDAV)" för mer information.
Information om uppladdade filer

Hur får jag WebDAV att fungera i Windows Vista/Windows 7?

WebDAV fungerar i regel i Windows XP, men många användare har rapporterat om problem i Windows Vista och Windows 7. Vi rekommenderar därför att du prövar en tredjepartsprogramvara för att koppla upp dig mot filsamlingen. Ett exempel på en sådan gratisklient är external link: Bitkinex (OBS! Extern webbsida)

Jag kan inte se vissa deltagares för- och efternamn i Sajtadministration/Deltagarlistan, utan endast användarid

Om du endast ser ett användarid i listan, t.ex: "ansv2452@su.se(ansv2452@su.se)" betyder det att användaren är tillagd på sajten men att den hittills aldrig har loggat in i Mondo. När användaren loggar in i Mondo för första gången hämtas namnuppgifter automatiskt från SUKAT.

Går det att tidsbegränsa möjlighet till inlämningar i verktyget "Inlämningsmappen"?

Nej det går inte. I verktyget "Uppgifter" kan du dock ställa in den typen av begränsningar för inlämningsuppgifter.

Kan deltagare få automatiska påminnelser då tidsfristen för en inlämningsuppgift börjar närma sig?

Nej, men i några verktyg kan man ställa in så att det skickas ett meddelande om att något nytt finns tillgängligt. I t.ex verktyget Uppgifter kan man också lägga till sista inlämningsdag som en händelse i kalendern.

Kan Mondo även användas för elektronisk kursvärdering?

Du kan använda dig av verktyget "Test och quiz" för att skapa en enklare typ av kursvärdering. Detta verktyg är dock inte gjort specifikt för detta ändamål och vi rekommenderar istället att ni använder er av verktyget "Survey&Report" som är universitetets enkätverktyg.

external link: Länk till verktyget Survey&Report

Hur skapar jag gruppspecifika forum?

Se följande instruktionsfilm om forumfunktionen i Mondo. Klicka på "Behörigheter" i vänstermenyn för att direkt komma till avsnittet som behandlar denna fråga.

external link: Forumverktyget i Mondo