Forum


English flag In English

Vad är forum till för?

Forum är ett verktyg för kommunikation mellan sajtens deltagare. Ett oändligt antal konversationer kan skapas på sajten.

Tips på användning

Med hjälp av ett forum kan deltagarna på sajten diskutera olika ämnen. Du som lärare kan övervaka det som skrivs. Försök dock att hålla antalet forum och ämen på en rimlig nivå så att det inte blir rörigt. Om du i Mondo skapat grupper på din kurssajt kan du utnyttja dessa grupper i verktyget så att en viss grupp endast kan ta del av diskussionen i ett visst forum. Några vanliga användningsområden är:

  • Frågor och svar - Studenter ges möjlighet att ställa frågor till en lärare/sajtadministratör.
  • Online-seminarium - Studenter eller andra användare kan delta i diskussioner antingen i grupper eller mellan alla sajtens deltagare.
  • Gruppdiskussioner - för exempelvis grupparbeten.

Länkar till användarguider:

Skapa forum och ämne

Gruppspecifika forum & ämnen

Tidsbegränsade forum & ämnen

external link: Instruktionsfilm om forum
OBS! Filmen öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Använd vänstermenyn i instruktionsfilmen för att komma till önskat avsnitt.

Tänk på det här

  • Ett vanligt misstag av lärare är att skapa ett forum för varje ämne som ska diskuteras vilket tenderar att göra forumverktyget dels väldigt långsamt men också mer svårhanterligt och oöverskådligt. I de flesta fall räcker det med att skapa olika ämnen under ett och samma forum. Se följande video om forum och klicka på avsnittet "Organisera" i vänstermenyn. external link: Instruktionsfilm om forum
  • Du som lärare bör skapa både de forum och ämnen som behövs. Därefter kommer kursdeltagare att posta inlägg under respektive ämnen. Undvik i möjligaste mån att ge studenter behörighet till att skapa forum eller ämnen då det dels blir mer förvirrande för studenterna hur de ska använda det, och dels tenderar strukturen att bli oöverskådlig och svårhanterlig.
  • För att forum ska bli synligt för studenter måste det finnas tillagda "ämnen" i dem.

Forum är i sin grundform hierarkiskt uppbyggt och har följande logiska struktur:

trappa.png

Exempel på ett foruminlägg

Exempel på ett foruminlägg