Resultat


English flag In English

Vad är Resultat till för?

Med hjälp av Resultat kan lärare samla studenters betyg för olika uppgifter på ett och samma ställe. Studenter kan också se sina egna betyg för samtliga upplagda uppgifter och på så vis slipper lärare förmedla betyg via t.ex. e-post eller andra sätt. Resultat kan också kopplas ihop med verktygen Uppgifter och Test och Quiz som gör att betyg som skrivs in i dessa verktyg läggs till automatiskt i Resultat.

Tips på användning

Resultat erbjuder ett effektivt sätt att administrera betyg och förmedla ut dessa till studenterna.

Länkar till användarguider:

Skapa delmål och ge betyg

Gör resultat synliga för studenter

Koppla specifika verktyg till resultat:

Uppgifter

Test & Quiz

Tänk på det här

  • Det finns ingen möjlighet att exportera betyg från Resultat till LADOK.
  • Om kursen har många uppgifter kan det vara praktiskt att skapa kategorier som baseras på uppgiftstyp eller vilken del av kursen de tillhör.

Exempel på hur en student ser sina egna betyg

Exempel på hur en student ser sina egna betyg