Kända problem


English flag In English

Här nedan beskrivs kända fel och andra problem och eventuella lösningar i den version av Mondo som släpptes den 18 juni 2014. Observera att vi rekommenderar att man använder Mondo i Mozilla Firefox, där Mondo fungerar bäst.

Foruminlägg kan hamna under fel ämne: Om en användare har läst ett inlägg i ämne A, och sen direkt byter till ämne B (i antingen samma forum eller på ett annat) och skapar ett inlägg - kommer inlägget att hamnar under ämne A. Ett sätt att kringgå detta är att först klicka på symbolen för återställning (två blå pilar) som finns längst uppe på sidan, till vänster om verktygsnamnet - och därefter skriva det nya inlägget.

Länkar som inte fungerar: Det går inte att använda externa länkar i verktyget Kursinformation eller i verktyget Extern webbplats. Länkar inom Stockholms universitet fungerar bra om de inleds med "https://".

Podcasts: Om man till en redan uppladdad podcast vill ändra titel eller datum får man felmeddelande om fel datumformat. Det enda sättet att komma förbi detta är att ta bort filen och ladda upp den på nytt.

Sajtadministration/Skapa sajt: I Mondo 7.0.5 kan man enbart skapa sajter som tillhör den egna institutionen. Man kan inte längre ges behörighet att skapa en sajt som tillhör en annan institution, utan måste be en kursadministratör vid den institutionen skapa sajten och lägga till dig som lärare på sajten.

Uppgifter: Verktyget "Uppgifter" är det verktyg som tidigare hette "Uppgifter 2". (Verktyget Uppgifter I är det verktyg som tidigare enbart hette Uppgifter. Det finns enbart tillgängligt på sajter skapade innan 12 juni 2012. Det nya verktyget Uppgifter 2 finns nu att använda på nya sajter (fungerar inte på gamla sajter, ej heller sådana kopierade på en gammal sajt).

VFU-portfölj: I VFU-portföljsmallen skapas för närvarande några extra verktyg.

Ta emot e-postmeddelanden (inklusive notifieringar) för användare som ej är anställda eller registrerade som studenter vid Stockholms universitet: Användare som inte är anställd eller registrerad som student vid Stockholms universitet måste logga in i Mondo minst en gång för att de ska kunna ta emot e-postmeddelanden från Mondo. När en användare loggar in första gången lagras användarens e-postadress. Om användarens e-postadress ändras, uppdateras adressen automatiskt av Mondo vid nästa inloggning. Detta gäller alltså inte anställda och registrerade studenter vid Stockholms universitet.

Den som skapar kurssajter får alltid rollen 'Lärare': Om du har rollen 'Kursadministratör' för en kurs och skapar en ny kurssajt i Mondo kommer du alltid att få rollen 'Lärare' på den sajt du just skapat. Detta är endast ett problem i situationer där sajtmedlemmar felaktigt antar att du faktiskt är lärare på kursen. För att ändra detta kan du gå till sajten i fråga och klicka på Site Info/Sajtadministration. Ändra sedan din egen roll från 'Lärare' till 'Kursadministratör' och spara förändringen. Observera att rättigheterna i Mondo för sajtmedlemmar med rollerna 'Kursadministratör' och 'Lärare' väsentligen är desamma.

Lägga till bilder i "Hem": Det går inte att lägga till bilder i "Hem" (dvs. den första sidan som visas när man går in på en sajt) om detta görs direkt via menyn "hem" > "inställningar", för då kommer man inte åt "OK-knappen". Lägg till bilden istället via "Sajtadministration" > "Redigera sajtinformation".

Varningsmeddelanden i Mondo: I vissa situationer kan du träffa på varningsmeddelanden när du använder Mondo. Emedan de allra flesta varningsmeddelandena är harmlösa, bör du alltid läsa och förstå meddelandena innan du agerar på dem. De vanligaste meddelandena inkluderar:

  1. När du använder webbläsaren Internet Explorer kan du få varningsmeddelande om att säkra och osäkra objekt blandas. Detta inträffar normalt då sajtägaren har hänvisat till externt innehåll som finns på okrypterade webbservrar (Mondo finns alltid på en krypterad webbserver). Detta är normalt sett inget problem.
  2. När du använder ljudinspelningsfunktionen i verktyget Test & Quizzes/Test och quiz får du en fråga om huruvida du vill acceptera att en javaapplet laddas, vars autenticitet inte kan verifieras. Du kan alltid acceptera att denna javaapplet laddas.

Problem att öppna PDF-filer: Många texter och dokument är sparade som PDF-filer och behöver t.ex. Adobe Acrobat Reader för att kunna läsas. Adobe Acrobat Reader kan man ladda ner gratis på external link: http://get.adobe.com/se/reader/ . Om du ändå har problem att öppna en PDF-fil i Mondo kan en lösning vara att uppdatera webbläsaren till den senaste versionen.