E-postarkiv


English flag In English

Vad är E-postarkiv till för?

E-postarkivet fungerar som en e-postadress för sajten. E-post som skickas till denna e-postadress skickas automatiskt till alla sajtmedlemmars vanliga e-postadresser. Utöver det arkiveras alla inkomna e-postmeddelanden och är tillgängliga för deltagare inifrån verktyget.

Tips på användning

E-postarkivet möjliggör för läraren att kunna skicka e-postmeddelanden till en e-postadress för att nå ut till samtliga sajtdeltagare. Eftersom all e-post som skickas till denna e-postadress arkiveras kan läraren enkelt få en överblick över tidigare utskick till sajtens deltagare.

Tänk på det här

  • Du kan inte skicka e-post till enskilda deltagare med hjälp av verktyget. E-post som skickas till denna adress kommer nå ut till alla deltagare på sajten.
  • Verktyget Anslagstavlan erbjuder i princip samma funktionalitet som E-postarkiv. I E-postarkiv kan du dock endast skicka meddelandet via din vanliga e-postklient, medans i Anslagstavlan skickar du meddelandet inifrån själva verktyget i Mondo. Om du redan använder anslagstavlan på din sajt kan det vara onödigt att också använda sig av E-postarkivet.
  • Standardinställningen i verktyget är att även studenter får skicka e-post till E-postarkivet. Lärare/ägare av sajten kan dock förhindra detta genom att ändra inställningarna under "Behörigheter".
  • När du lägger till E-postarkivet på sajten skapas en e-postadress som består av sajtens namn. Om du vill ändra e-postadressen klickar du på "Inställningar" och lägger till den nya adressen. Den gamla adressen kommer dock också fortfarande att kunna användas.

Exempel på arkiverad e-post i E-postarkivet

Exempel på arkiverad e-post i E-postarkivet