Meddelanden


English flag In English

Vad är meddelanden till för?

Meddelanden fungerar som ett internt e-postsystem inom sajten. I likhet med en vanlig e-postklient tillhandahåller verktyget mappar för mottagna, skickade och borttagna meddelanden. Du kan endast skicka meddelanden till andra sajtmedlemmar.

Tips på användning

Meddelanden kan vara ett bra alternativ för kurser där deltagare föredrar att inte använda "vanlig" e-post för kommunikation kring kursen.

Tänk på det här

  • Det finns många kommunikationssätt i Mondo vilket ibland kan upplevas som förvirrande av kursdeltagare. För att undvika att lärare och studenter behöver kolla sina meddelanden i flera olika verktyg kan det vara en bra idé att förlita sig istället på att vanlig e-post används som den huvudsakliga kommunikationskanalen. Detta eftersom en rad andra verktyg i Mondo endast kan skicka meddelanden till den vanliga e-posten och inte till "Meddelanden". Du kan få en överblick över de vanliga kommunikationsformerna i Mondo i följande guide: external link: Kommunikationsmöjligheter i Mondo
  • När du skickar meddelanden kan du kryssa för att det också skickas ett e-postmeddelande med samma innehåll till mottagarens vanliga e-postadress. Mottagaren kan dock inte "svara" på e-postmeddelandet i sin e-postklient, utan måste istället gå in i Meddelanden för att göra det.

Mappstrukturen i meddelanden

Mappar för meddelanden


Gränssnitt där nya meddelanden skapas

Gränssnitt där nya meddelanden skapas