Moduler


English flag In English

Vad är Moduler till för?

Moduler erbjuder ett strukturerat sätt att tillhandahålla lärresurser i form av text, filer eller länkar. Varje modul representerar ett moment, avsnitt, tema eller någon annan underavdelning av kursinnehållet. På detta sätt kan du styra upp att deltagare på sajten går igenom materialet i en specifik ordning.

Tips på användning

  • Med hjälp av verktyget Moduler kan du skapa "lektioner" där deltagare kan styras från ett steg till ett annat.
  • Det finns en utskriftsfunktion som gör att deltagare lätt kan skriva ut samtliga textinstruktioner som tillhör en viss modul.
  • Med verktygets funktion att importera och exportera moduler, kan du bygga upp en struktur för sajten som sedan kan återanvändas på en annan sajt.
  • Det går även att använda verktyget för att ge sajtens deltagare en översikt kring kursens upplägg (om det är en kurs).

Tänk på det här

  • OBS! För närvarande finns det ett fel i verktyget som gör att du inte kan lägga in innehåll/text med hjälp av texteditorn. Du är därmed begränsad till att endast kunna lägga in länkar eller filer i dina moduler.
  • Om du anser att det räcker med en enkel strukturering av lärresurser och att du i huvudsak behöver förmedla dokumentfiler är filsamlingen ett bättre alternativ. Där kan du kan t.ex. skapa en huvudmapp för varje kursmoment och ladda upp filerna i respektive mapp.

Länk till användarguide: Skapa en modul & tillhörande sektion

Exempel på sektioner i Moduler

Exempel på sektioner i Moduler