RSS-flöde


English flag In English

Vad är RSS-flöde till för?

RSS-flöde är en teknik som en del webbplatser använder sig av för att erbjuda läsare möjlighet till att abonnera på nyheter. Ett sådant flöde visar en lista över senast tillagda nyheter/artiklar i en sammanfattad form samt länkar till hela innehållet. På så vis kan läsaren snabbt få en överblick över vad som är aktuellt. Du kan lägga till ett eller flera sådana RSS-flöden på en mondosajt som blir tillgängliga i vänstermenyn.

Tips på användning

Om du i din kurs, eller i ditt projekt, ofta vill använda dig av en sida som publicerar RSS-flöden så kan detta verktyg vara ett bra sätt att föra in dessa på sajten. Du kan lägga till fler än ett RSS-flöde på din sajt.

Tänk på det här

  • Om det finns webbplatser som har bra och relevant information för kursen kan det vara meningsfullt att lägga upp RSS-flöden från dessa. För optimal nytta bör RSS-flödet komma från en webbplats som uppdateras tämligen ofta. I annat fall kan du lika gärna lägga ut länkar till webbplatserna i t.ex. verktygen Filsamling eller Kursinformation.
  • Många institutioner på SU erbjuder egna RSS-flöden. Leta efter RSS-ikonen RSS-ikon som finns vid sökfunktionen, högerklicka på den och kopiera länken. Denna länk kan du sen använda när du skapar ett nytt RSS-flöde på mondosajten.
  • Du kan inte skapa egna RSS-flöden i detta verktyg. Du kan bara abonnera på andra befintliga RSS-flöden.


Exempel på RSS-flöde från Stockholms universitets hemsida

Exempel på RSS-flöde från Stockholms universitets hemsida