Deltagarlista


English flag In English

Vad är deltagarlista till för?

Deltagarlistan är ett översiktsverktyg. I deltagarlistan visas medlemmarna på sajten med namn, foto och profilinformation beroende på vilken inställning (Översikt, Bilder samt Gruppmedlemskap) du väljer. För att ta del av en användares offentliga profilinformation får du klicka på personens namn. Du kan också exportera en deltagarlista till ett Excel-dokument för att t.ex. snabbt komma åt alla e-postadresser.

Tips på användning

Det finns många kommunikationssätt i Mondo vilket ibland kan upplevas som förvirrande av kursdeltagare. För att undvika att lärare och studenter behöver kolla sina meddelanden i flera olika verktyg kan det istället vara en bra idé att förlita sig på att vanlig e-post används som den huvudsakliga kommunikationskanalen. I det syftet blir Deltagarlistan ett väsentligt verktyg då deltagare lätt kan hitta varandras e-postadresser.

Uppmuntra kursdeltagare till att ladda upp bilder i sin Mondoprofil. På så vis blir det lättare för lärare och studenter att koppla ihop namn och ansikten, samt hitta kontaktinformation.

Tänk på det här!

  • Viss information om deltagare hämtas från SUKAT. T.ex. e-post, namn och Universitetskonto (Användarid). Denna information kan inte ändras inifrån Mondo.
  • Den information som visas om respektive deltagare hämtas från användarens profilinformation. Profilinformationen kan varje användare ändra under fliken "min arbetsyta".

Exempel på deltagarlista

Exempel på en deltagarlista