Undervisningstillfällen


English flag In English

Vad är Undervisningstillfällen till för?

Administratörer och lärare kan använda verktyget Undervisningstillfällen för att organisera kursdeltagares val av gruppindelning, eller val av delkurs. Men verktygets övriga funktionalitet och terminologi är egentligen utformat efter det amerikanska skolsystemet där det är vanligt med något som kallas för "sections" som innebär att studenter väljer specifika serier av t.ex. seminarier, labbarbete, grupparbeten etc. som alltid äger rum samma tid och dag i veckan.

Tips på användning

Ett exempelscenario på användning kan vara om en kurs på 30 poäng inkluderar valbara delkurser som i sin tur kommer att ha egna Mondosajter. Då kan lärare använda Undervisningstillfällen för att låta varje student välja vilken delkurs den vill gå. Valresultaten kan sen användas av läraren för att lägga in studenterna på respektive mondosajt. Ett annat scenario är om kursen innehåller olika typer av kursmoment där det behövs undergrupperingar av klassen, t.ex. vid grupparbeten.

Länkar till användarguider:

Skapa undervisningstillfällen

Tillåt studenter att själva välja undervisningstillfälle

Tänk på det här

  • Undervisningstillfällen är som sagt egentligen anpassat för det som kallas för "sections" i det amerikanska skolsystemet (se ovan) vilket innebär att det finns en del begränsningar för vad och hur mycket du kan låta studenter välja. Du kan t.ex. inte ange ett specifikt datum för ett kursmoment, utan verktyget utgår ifrån att det är en "serie" som upprepas varje vecka. Verktyget utgår också ifrån att studenter endast är anmälda på en serie för varje kategori, vilket medför att du t.ex. inte kan skapa tre stycken olika föreläsningar och be studenterna välja vilka de tänker närvara på - för studenten kommer endast att kunna välja ett av dessa tillfällen. Därför kan du i princip endast använda Undervisningstillfällen för att låta studenterna göra ett fåtal val.
  • Undervisningstillfällen fungerar också på samma vis som när gruppindelning görs inifrån "sajtadministration". Detta medför att t.ex. studenter som tillhör ett visst undervisningstillfälle kan tilldelas gruppspecifik behörighet i forum, filsamling etc. Lärare kan också välja att skicka information till endast specifika grupper.
  • Du kan ange hur många deltagare som ryms i varje gruppfördelning.
  • För att studenter själva skall kunna välja vilket tillfälle de skall delta vid så måste den inställningen göras för de tillfällen detta skall gälla.
  • För att grupper baserade på kurstillfällen skall skapas i forumet så måste verktyget Forum vara aktiverat på sajten.

Exempel på när en student väljer en delkurs

Exempel på när en student väljer en delkurs