Kortfrågor


English flag In English

Vad är kortfrågor till för?

Med hjälp av kortfrågor kan du ställa frågor som kursdeltagare besvarar med att välja färdiga svarsalternativ. Du kan sen få statistik över hur många som valde de olika svarsalternativen.

Tips på användning

Du kan använda kortfrågor för att snabbt få en överblick om studenterna känner att de hänger med i undervisningen, eller undersöka vilka behov de har kring kursupplägget. Det skulle t.ex. kunna vara frågor om studenterna känner sig redo att gå vidare till nästa delmoment i kursen, eller om de tycker något är extra svårt som du i så fall kan förklara mer utförligt.

Tänk på det här

  • Det går ej att tvinga kursdeltagare att besvara en kortfråga.
  • Kortfrågor är ett väldigt litet och begränsat verktyg. Om du vill få svar på mer komplexa frågor kan du istället använda dig av verktyget Test & Quiz.Exempel på resultatet på en kortfråga

Exempel på resultat på en kortfråga