Support


English flag In English

Användarstöd för anställda och studenter ges av helpdesk:

external link: serviceportalen.su.se
Tfn: 08 - 16 1999

Utbildning

Vi anordnar utbildningar, demonstrationer och konsultationer i Mondo utifrån personalens behov. Kontakta helpdesk för mer information eller bokning av tid!