Begrepp


English flag In English

Sajt

En sajt är plattformen för en kurs eller ett projekt där deltagare kan kommunicera med varandra och samla innehåll på olika sätt. I Mondo finns det två typer av sajter, kurssajter och projektsajter. Den enda väsentliga skillnaden mellan dessa två är att på kurssajter har du möjlighet att importera studenter från LADOK.

De sajter du är medlem på visas som flikar längst upp. De sajter som inte får plats blir istället tillgängliga via fliken "Mina aktiva sajter" längst upp till höger.

Sajter som du är medlem på dyker upp som flikar

Både lärare och studenter kan skapa sajter, men endast lärare kan skapa kurssajter.

Roller

Alla deltagare på en sajt har en specifik roll som avgör vilken behörighet de har till att göra ändringar på sajten. De vanligaste rollerna är "lärare" och "student". En deltagare med rollen "lärare" har fullständig behörighet på sajten och kan t.ex. lägga till/ta bort deltagare, lägga till verktyg etc. En deltagare med rollen "student" kan komma åt all väsentlig information på sajten, men kan inte göra några ändringar.

Det finns fler roller i Mondo och rollerna benämns olika beroende på om det är en kurs- eller projektsajt. Motsvarighet till rollerna lärare och student på en kurssajt är "Ägare" och "Deltagare" på en projektsajt.

Verktyg

Verktyg är valbara funktioner som kan läggas till på en sajt. Du kan läsa mer om varje verktyg under "Information om verktyg" i hjälpens vänstermeny. Exempel på några vanliga verktyg är:

  • Filsamling
  • Forum
  • Uppgifter

Tillagda verktyg visas i sajtens vänstermeny:

Tillagda verktyg på en sajt visas i vänstermenyn

Min arbetsyta

I fliken Min arbetsyta längst till vänster i den horisontella menyn kan du göra personliga inställningar för Mondo. T.ex. kan du ändra språkinställningen samt konfigurera din profil. Se guide för de vanligaste inställningarna

Fliken "Min arbetsyta"