Test och quiz


English flag In English

Vad är Test och quiz till för?

Med hjälp av Test och quiz kan man skapa tester av olika slag. De kan bestå av ett flertal olika frågetyper, kan vara tidsbegränsade, kan besvaras enbart i Mondo eller genom bifogade filer. Tester kan innehålla ett stort antal frågetyper. Dessa kan sparas i frågebanker så att de kan användas igen. Genom att använda frågebanker kan man också dynamiskt slumpa ut frågor från dessa frågebanker.

Ett stort antal egenskaper kan ställas in för testet. Vem som ska ta testet, om testet ska få göras en eller flera gånger och om feedback ska ges. Genom att använda vissa frågetyper och numerisk poängsättning kan test göras självrättande. Ett test kan också exporteras och importeras till andra sajter. Resultatet av testet kan sparas i Test och quiz eller skickas för sammanställning i verktyget Resultat.

Tips på användning

Test och quiz är ett bra verktyg för att genomföra test där det endast finns ett eller några korrekta svar. För det ändamålet kan du utforma test med flervalsfrågor, lucktexter, sant/falskt m.m. Verktyget rättar sen varje fråga automatiskt utifrån vad du angett som korrekt svar vilket kan bespara dig mycket tid. Du kan dock också lägga till andra typer av frågor där studenterna skriver fritt men det förutsätter naturligtvis att du får rätta dessa manuellt. Test och quiz är dock inte lämpligt om det rör sig om inlämningsuppgifter av längre texter. I det fallet är Uppgifter ett bättre verktyg.

Test och quiz kan användas till en viss del för kursvärdering men vi rekommenderar att ni generellt använder universitetets enkätverktyg external link: Survey&Report istället.

Länkar till användarguider:

Skapa ett enkelt test

Test med slumpade frågor

Poängberäkning med flervalsfrågor

Koppla Test och quiz till Resultat

Tänk på det här

  • Det kan ta ett antal försök innan studenten känner sig bekväm med ett online-test. Överväg att låta studenterna göra försöks-test innan examinerande test.
  • Alla aspekter som gäller för en hemtenta gäller för online-test.
  • Inställningarna för feedback är viktiga. Automatisk rättning är bara möjlig för vissa frågetyper; sant/falskt, flerval, matchning och fyll-i-frågor. Automatisk rättning är inte tillgänglig för kortsvar, essäfråor eller uppladdade filer. Dessa måste rättas för hand.
  • Använd inte möjligheten att ge feedback om det är ett examinerande test. Risken finns att studenterna kan se rätt svar innan de lämnar in sitt test.
  • Vid tidsbegränsade test: Tänk på att studenten måste veta vad som gäller om tekniska problem gör att studenten ej kan påbörja eller slutföra ett examinerande test.
  • En frågebank är personlig. Andra lärare i sajten kan använda dina frågor om du tillåter det, men de kan inte ändra i din frågebank.