Uppgifter


English flag In English

Skapa en uppgift

Steg 1

Klicka på verktyget Uppgifter i vänstermenyn för att gå till verktyget och klicka sedan på Lägg till.

create_assignment_01_sv.png

Steg 2

Ge uppgiften en titel samt eventuella instruktioner i det stora textfältet.

create_assignment_02_sv.png

Steg 3

Välj "Typ av inlämning" och "Antal tillåtna inlämningar". Standardinställningen är att studenter endast kan göra en inlämning. Men i vissa fall kan det vara behändigt att tillåta mer än en. T.ex. om studenten först ska lämna in ett utkast för granskning för att sen lämna in den slutgiltiga versionen. En annan variant är att tillåta obegränsat antal inlämningar. Det innebär att studenten kan revidera sin inlämning ända tills uppgiftens stängningsdatum.

Du har också möjlighet att kryssa för "Kräv försäkran". Om du markerar denna ruta kommer studenten att behöva klicka på en bekräftelseknapp att han/hon inte har givit eller fått någon extern hjälp för att lösa uppgiften.

create_assignment_03_sv.png

Steg 4

Fyll i fr o m när uppgiften skall finnas tillgänglig (öppningsdatum), sista inlämningsdatum samt stängningsdatum.

Obs! Om du vill tillåta inlämning efter sista inlämningsdatum, sätt "Stängningsdatum" till ett senare tillfälle. Studenten ser dock bara sista inlämningsdatum. En uppgift som lämnas in efter sista inlämningsdatum, men före stängningsdatum, markeras automatiskt som "sen". Efter "Stängningsdatum" kan inga uppgifter lämnas in.

create_assignment_04_sv.png

Steg 5

Om du vill kan du välja att betyg för denna uppgift även publiceras i verktyget "Resultat" (se till att verktyget Resultat är tillagt på sajten). Klicka på "Skapa ett nytt delobjekt".

create_assignment_05_sv.png

Steg 6

Här har du möjlighet att välja att betyg som du sätter för uppgiften publiceras omedelbart för studenten, istället för att du manuellt publicerar det vid ett senare tillfälle.

Fyll i uppgifterna och klicka på "Lägg till delobjekt". (I och med detta skapar du en motsvarande post i Resultat där betygen kommer visas).

create_assignment_06_sv.png

Steg 7

Om du vill att inlämnade dokument ska granskas för plagiering kryssar du för rutan "Använd textjämförelseverktyg".

external link: Fler guider kring hur du använder textjämförelseverktyget (Urkund).

Avsluta med spara.

create_assignment_urkund_checkbox_sv.png

Nu ska den nyskapade uppgiften synas i listan över uppgifter. När textjämförelse är aktiverat för en uppgift syns en röd symbol till höger om titeln.

create_assignment_08_sv.png

Klar!