Forum


English flag In English

Använderguider:

Skapa forum för diskussion

Gruppspecifika forum och ämnen

Tidsbegränsade forum och ämnen


Forum är i sin grundform hierarkiskt uppbyggt och har följande logiska struktur:

forum_form_sv.png


Skapa forum för diskussion

Steg 1

Öppna verktyget Forum på din sajt och klicka därefter på Nytt forum.

new_forum_sv.png

Steg 2

Börja med att skriva in forumets namn och lägg till en kort beskrivning om du vill. Det går även att ge forumet en mer utförlig beskrivning och vid behov går det också att ladda upp exempelvis en uppgift till forumet, genom funktionen Lägg till bilaga(or).

naming_forum_sv.png

Steg 3

Nu kommer vi till inställningar rörande behörigheter till forumet. Notera att detta kan ställas in på övergripande forumnivå men också på ämnesnivå (och det senare väger tyngre om de är i konflikt). Notera också att rollerna heter olika beroende på om det är en kurs- eller projektsajt. Motsvarigheten till Lärare och Student på en kurssajt heter Ägare och Deltagare på en projektsajt. I bildexempeln nedan utgår vi från en kurssajt.

Behörigheter sätts för olika "roller", börja med att välja Lärare.

forum_role_sv.png

Steg 4

Du kan välja en förkonfigurerad behörighetsnivå för den rollen, alternativt klicka i/ur de anpassningsbara alternativ som visas under. För rollen "Lärare" bör behörighetsnivån sättas till Owner (standardinställning).

teacher_settings_sv.png

Steg 5

Ändra nu roll från Lärare till Student (se bild nedan). För sajtdeltagaren (rollen Student), så kan det i normalfallet vara lämpligt att ge behörighetsnivån Contributor. Studenterna kan då:

  • Läsa inlägg.
  • Markera dessa som lästa.
  • Skapa nya toppinlägg.
  • Svara på toppinlägg/kommentera inlägg.

Behörighetsnivå Contributor är även standard vid skapande av ett forum/ämne. Om du gör en anpassning i behörighetsnivån kommer den döpas om till att heta (custom) på slutet.

student_settings_sv.png

Steg 6

Du kan nu välja att gå längst ned och klicka på Spara inställningar och lägg till ämne för att skapa ditt forum och lägga till ett ämne. OBS! För att studenter ska se forum måste det alltid finnas tillagda ämnen i dem.

save_forum_sv.png

Steg 7

Gör på samma sätt som du har gjort i steg 2-5, men tänk på att detta avser inställningarna för ett ämne inom ett forum. När du är nöjd med dina inställningar, klicka längst ned på Spara inställningar.

save_topic_sv.png

Steg 8

Ditt forum bör nu ha en struktur som består av ett Testforum innehållandes ett Testämne. Med de inställningar forum och ämne har, kan nu sajtens deltagare gå in i ämnet och skriva Toppinlägg samt skriva inlägg i respons till toppinlägget.

final_forums_sv.png


Gruppspecifika forum och ämnen

För att använda denna funktionalitet måste du ha skapat grupper på din sajt. En guide över hur man gör det hittar du här

Steg 1

Klicka på Inställningar för forum på det forum du önskar göra specifikt tillgängligt för en grupp.

forums_settings_sv.png

Steg 2

Gå till behörighetsavsnittet och välj den grupp du vill göra forumet tillgängligt för. I detta fall väljer jag gruppen "Grupp A" som jag har skapat för ändamålet.

group_role_settings01_sv.png

Ge den aktuella gruppen behörighetsnivå "Contributor".

group_role_settings02_sv.png

Steg 3

Ändra så att deltagarna i gruppen kan redigera och ta bort sina egna inlägg. Det gör du genom att byta från läget "inga" till "egna" i såväl kolumnen för "redigera inlägg" som "ta bort inlägg" i enlighet med bilden nedan.

group_role_settings03_sv.png

Steg 4

Välj rollen "Student" och ändra behörighetsnivån till none. Annars kan fortfarande alla med den rollen se forumet, även om de inte tillhör den specifika grupp du vill skall ha exklusiv tillgång till just detta forum. Upprepa därför detta steg med alla andra roller (utom för rollen "Lärare" och den grupp du vill ska se forumet såklart).

group_role_settings04_sv.png

Steg 5

När du är nöjd med dina inställningar, klicka längst ned på Spara inställningar.

save_topic_sv.png

OBS! Om du ändrar behörigheter på ämnesnivå inom ett forum skriver de över forumets behörighetsinställningar!


Tidsbegränsade forum och ämnen

För att använda denna guide måste du ha skapat forum på din sajt. En guide över hur man gör det finner du här.

Steg 1

Första steget är att antingen skapa ett nytt forum eller ämne som du vill göra tidsbegränsat, alternativt att redigera ett befintligt. I denna guide exemplifieras det senare alternativet. Börja därför med att klicka på Inställningar för ämne.

timed_topic_settings01_sv.png

Steg 2

Scrolla ned en bit i inställningar tills du hittar stycket för "Tillgänglighet", där klickar du i Specificera datum och fyller i den tidsrymd du vill göra forumet eller ämnet tillgängligt.

timed_topic_settings02_sv.png

Steg 3

Klicka sedan på Spara inställningar~~.

timed_topic_settings03_sv.png

Steg 4

När du nu överblickar ditt forum bör du se följande ikon intill det forum eller ämne som du gett en tidsbegränsad tillgänglighet. Grattis, du har skapat en tidsbegränsad yta för interaktion!

timed_topic_settings03_sv.png