Resultat


English flag In English

Användarguider:

Skapa delmål och ge betyg

Gör resultat synliga för studenter


OBS! När du använder resultat för första gången på en sajt kan du välja mellan tre olika betygsvarianter: poäng, procentantal och bokstavsbetyg. Denna inställning görs under menyn Inställningar för verktyget. Om du inte väljer något är standardinställningen bokstavsbetyg. Efter att du lagt upp det första betyget kan du inte ändra denna inställning igen.

gradebook_settings_01_sv.png


Skapa delmål och ge betyg

Steg 1

Klicka på resultat i vänstermenyn (information om hur du lägger till verktyg Lägga till/ta bort verktyg).

För att du manuellt ska kunna lägga in resultat på uppgifter du skapat i din kurs, behöver du skapa ett nytt delobjekt i verktyget. Klicka på Lägg till delobjekt.

gradebook_01_sv.png

Steg 2

Ge delobjektet ett namn. Om du vill publicera betygen till studenterna så fort du har satt dem markerar du för rutan Publicera delobjekt. Klicka sen på Spara ändringar.

gradebook_02_sv.png

Steg 3

För att ge betyg för denna uppgift klickar du på uppgiftsnamnet i listan över uppgifter.

gradebook_02_1_sv.png

Steg 4

Skriv in det önskade betyget. Du har också möjlighet att lägga till kommentarer genom att klicka på Editera kommentarer. Avsluta med att klicka på Spara.

gradebook_03_sv.png

Nu är betyget publicerat och tillgängligt för respektive student på följande sätt. Studenter kan endast se sina egna betyg.

gradebook_04_sv.png


Gör resultat synliga för studenter

Om du inte väljer att publicera betygen direkt till studenterna när de blir satta (steg 2 i guiden ovan), kan du också göra det i efterhand.

Steg 1

Du ser alltid i kolumnen längst till höger (Publicerad till studenter) om betyg för en specifik uppgift har blivit publicerade. Klicka på Ändra för uppgiften i fråga.

gradebook_publish_01_sv.png

Steg 2

Markera alternativet Publicera delobjekt. Avsluta med Spara ändringar.

gradebook_publish_02_sv.png