Moduler


English flag In English

Skapa en modul och tillhörande sektion

Steg 1

Öppna verktyget Moduler i din sajt och klicka därefter på Lägg till modul.

modules_01_sv.png

Steg 2

Fyll i Modulens namn, beskrivning, nyckelord, start- och slutdatum och klicka sedan på Lägg till.

modules_02_sv.png

Steg 3

Nu kan du välja att godkänna modulen som den är (tom), men vi väljer istället att klicka på Lägg till sektion.

modules_03_sv.png

Steg 4

Fyll i sektionens titel, instruktioner, typ av innehåll (notera att minst ett alternativ måste väljas här).

modules_04_sv.png

Steg 5

Vid val av Innehållstyp erbjuds tre alternativ:

1. Skapa innehåll med editorn
Väljs detta alternativ expanderas sidan och en text-editor träder fram där sektionens innehåll kan designas. OBS! Detta alternativ fungerar inte i dagsläget.
2. Ladda upp eller länka till en fil
Väljs detta alternativ kommer en popup-ruta där du ombeds specificera vilken fil sektionen skall hänvisa till.
3. Länk till ny eller redan existerande URL-resurs på server
Väljs detta alternativ kommer en popup-ruta där du ombeds specificera en URL sektionen skall hänvisa till.

modules_05_sv.png

Steg 6

Välj innehållstyp Ladda upp eller länka till en fil. Klicka på "Ersätt" för att välja vilken fil du vill ladda upp.

modules_06_sv.png

Steg 7

När du har valt en fil och laddat upp den till sektionen ser du namnet på den uppladdade filen som nedan. Klicka sedan på Klar.

modules_07_sv.png

Steg 8

Ditt modulverktyg bör nu ha en struktur som består av en modul innehållandes en sektion.

modules_08_sv.png

Om du lagt in fler moduler och sektioner kommer en student att se modulerna på ungefär ett motsvarande sätt.

modules_09_sv.png