Filsamling


English flag In English

Behörigheter och roller

Precis som alla andra verktyg har Filsamling förinställda behörigheter. Dessa inställningar kan sedan ändras utifrån de egna behoven under Behörigheter. Behörighet ställer man för hela filsamlingen (uppe i menyn) eller för enskilda mappar (klicka på Åtgärder och välj Redigera behörighet för mapp).

resources_permission_01_sv.png

Detta är de generella förinställda behörigheterna på en kurssajt.

resources_permission_02_sv.png

Detta är de generella förinställda behörigheterna på en projektsajt.

resources_permission_03_sv.png

Behörighet innebär att en användare kan få tillstånd att läsa (se), uppdatera och radera filer beroende på vilken roll användaren har. På bilderna ovan kan man t.ex. se att studenter på kurssajter (övre bilden) respektive deltagare på projektsajter (den nedre bilden) enbart har rättigheten Läsa. Det betyder att de inte kan ladda upp eller modifiera filer i filsamlingen.

Vill man ändra de förinställda värden som gäller kan man kryssa i eller ur rutorna. Vilken roll användaren har styr rättigheterna. Man kan alltså inte ändra rättigheter för en enskild individ utan man ändrar alltid för en roll (t.ex. Student).

Behörigheter

  • Skapa resurs: Användaren kan ladda upp eller länka till en fil. Den kan skapa en mapp.
  • Läsa resurs: Användaren kan se och ladda ned filer.
  • Redigera resurs - vilken som helst: Användaren har rättigheter att göra ändringar i alla filer (även andras filer).
  • Redigera resurs - egen: Användaren kan göra ändringar i egna filer (men inte andras).
  • Ta bort resurser - vilken som helst: Användaren kan ta bort alla filer (även andras).
  • Ta bort resurser - egen: Användaren kan ta bort egna filer (men inte andras).
  • Läsa dold resurs: Tillåter en användare att se filer som är markerade som dolda.