Test och quiz


English flag In English

Användarguider:

Skapa ett enkelt test

Test med slumpade frågor från en frågebank

Poängberäkning med flervalsfrågor

Koppla Test och quiz till Resultat


Skapa ett enkelt test

Steg 1

Klicka på verktyget Test och quiz i vänstermenyn på den sajt du vill skapa testet. Om du inte har aktiverat verktyget Test och quiz hittar du en användarguide för hur du lägger till och tar bort verktyg här.

Steg 2

Fyll i Namn på ditt nya test och klicka på Skapa.

create_test_01_sv.png

Steg 3

Lägg till den första frågan. Välj mellan de olika frågetyperna eller hämta frågan från en frågebank du själv tidigare skapat. I det här exemplet väljer vi frågetypen flervalsfråga (Hur man skapar och sparar frågor i en frågebank finns beskrivet i en annan guide).

create_test_02_sv.png

Steg 4

Ange poäng på frågan och skriv frågetexten.

create_test_03_sv.png

Steg 5

Ange svarsalternativ, samt markera rätt svar. Om du inte behöver alternativ D klicka på "Ta bort". Behöver du fler svarsalternativ t.ex. alternativ E, klicka då på "Lägg till fler svarsmöjligheter".

create_test_04_sv.png

Steg 6

Om du önskar att svarsalternativen ska komma i skiftande ordning, i de fall det är tillåtet att göra om testet flera gånger, väljer du "Ordna svaren slumpvis". Välj "Ja" om du önskar en motivering till deltagarens svar på frågan. Då kommer ett fält att läggas till under varje fråga där deltagaren kan skriva en kommentar till svaret.

Avsluta genom att klicka på "Spara".

create_test_05_sv.png

Steg 7

Repetera steg 3-6 ovan tills du är nöjd med antalet frågor och frågetyper.

Steg 8

Nästa steg är att göra konfigurera inställningar för testet. Klicka på "Inställningar".

create_test_06_sv.png

Steg 9

I många fall räcker det med standardinställningarna för testet. Här nedan kan du dock läsa mer om de inställningar som kan vara aktuella i ditt fall.

create_test_06_1_sv.png


Utlämningsdatum
I normala fall behöver du inte göra några val angående "Introduktion". Möjligen kan det vara intressant att välja datum för när testet skall bli tillgängligt respektive när det dras tillbaks. OBS! Det är datum för tillbakadragande som stänger testet (inte sista inlämningsdatum).

create_test_07_sv.png

Ange att testet ska ges för den aktuella sajtens deltagare. I exemplet nedan heter själva sajten "Distanskurs". I ditt fall kommer ditt sajtnamn att stå istället för "Distanskurs".

create_test_08_sv.png


Tidsbegränsning
Om du önskar, så kan du sätta en tidsbegränsning för hur länge deltagaren får hålla på att göra testet vid testtillfället.


Teststruktur
Under rubriken Teststruktur, ange "Slumpvis åtkomst....." (såvida du inte vill tvinga deltagarna att först svara på fråga 1 och därefter på fråga 2 osv.) och att frågorna visas på separat webbsida (deltagaren måste då svara på en fråga i taget och spara svaret för att komma vidare, vilket borgar för att deltagarens svar kommer att finnas kvar i systemet även om det skulle bli avbrott i Internetuppkopplingen).

create_test_09_sv.png


Titta över denna innan inlämning
Om index är valt kan studenten märka frågor för att sedan titta över frågan innan inlämning. Studenten hittar då de märkta frågorna på testets indexsida. Denna funktion är bara tillgänglig om studenterna tillåts åtkomst till index och att röra sig framåt och bakåt i testet innan inlämning. Om studenterna bara har en linjär tillgång till frågorna är denna funktion inte tillgänglig.

create_test_10_sv.png


Inlämningar
"Inlämningar". Ange hur många gånger en deltagare får göra testet, samt om sena inlämningar accepteras eller ej.

create_test_11_sv.png


Inlämningsmeddelande
Här kan du skriva in ett meddelande som visas på skärmen för deltagaren då testet lämnas in.


Feedback
Ange om studenten ska få feedback på svaren och testresultat (här kollapsar hela strukturen vid ett val, varför man måste klicka på "öppna" igen . OBS! Välj aldrig "Omedelbar feedback" för då kan deltagaren se feedback redan vid svarstillfället på en fråga!

create_test_12_sv.png


Betygsättning Välj att se "Studentens identitet". Om man tillåter att deltagarna får göra testet flera gånger, så kan man välja att spara det bästa resultatet.

create_test_13_sv.png


Steg 10

När du är klar med inställningarna klickar du på "Spara inställningar och publicera".

Steg 11

Klicka på "Publicera".

Steg 12

Nu kan deltagaren välja att starta testet. Så här ser det ut för studenten:

create_test_14_sv.png


Test med slumpade frågor från en frågebank

Steg 1

Klicka på verktyget Test och quiz i vänstermenyn och klicka därefter på Frågebanker. Om du inte har aktiverat verktyget Test och quiz hittar du en användarguide för hur du lägger till och tar bort verktyg.

question_bank_01_sv.png

Steg 2

Klicka på Lägg till ny frågebank.

question_bank_02_sv.png

Steg 3

Skriv in Namn på frågebank (och övriga uppgifter om du vill) och klicka därefter på Spara.

question_bank_03_sv.png

Steg 4

För att lägga till frågor i den skapade frågebanken, klickar du nu på frågebankens Rubrik.

question_bank_04_sv.png

Steg 5

Klicka i det nedre högra hörnet på Lägg till (OBS! Inte en underavdelning utan frågor).

question_bank_05_sv.png

Steg 6

Nu väljer du frågetyp och klickar sedan på Spara.

question_bank_06_sv.png

Steg 7

Här konfigurerar du alternativ för poäng, fråga och svar (se Skapa ett enkelt test om du behöver hjälp här) och klicka sedan på Spara.

Steg 8

Därefter är du tillbaka till samma vy som i steg 5 ovanför, och du kan fortsätta att lägga till fler frågor. Om du vill skapa ytterligare en frågebank med frågor, så är det bara att starta om från steg 1 i denna guide.

Steg 9

När du skapat din/dina frågebank/er med frågor, så är det dags att skapa testet med slumpade frågor. Klicka på Test.

question_bank_07_sv.png

Steg 10

Fyll i Namn på ditt nya test och klicka på Skapa.

question_bank_08_sv.png

Steg 11

Längst ut till höger klickar du på Ändra.

question_bank_09_sv.png

Steg 12

Om du vill kan du fylla i ett annat Namn än "Default", det kan komma till användning om sajtens deltagare skall göras medvetna om att frågor hämtas från olika frågebanker. Vill du skapa ett test med slumpade frågor från endast en frågebank finns ingen anledning att ändra från "Default".

question_bank_10_sv.png

Steg 13

Här väljs att testet skall ha Slumpvis dragning från frågebank samt vilken frågebank du vill hämta frågor från.

Därefter måste det anges hur många Antal frågor från frågebanken som skall användas. I exemplet nedan, så väljer jag att slumpa alla frågor utav två existerande frågor, ur frågebanken "Lätta frågor". Hade jag fyllt i värdet "1" skulle endast en (1) fråga slumpas fram ur frågebanken.

question_bank_11_sv.png

Steg 14

Om du vill att deltagaren skall få nya slumpade frågor för varje nytt tillfälle som deltagaren besvarar testet, så väljer du …varje gång ett test lämnas in. Det är lämpligt för testa-dig-själv-test. Om du vill att deltagaren skall få samma frågor vid upprepade försök, så väljer du …en gång för alla inlämningar.

Fyll sedan i Metadata vid behov (valfritt) och klicka sedan på Spara.

question_bank_12_sv.png

Steg 15

Om du vill slumpa frågor från ytterligare en frågebank i samma test, så klickar du bara på Lägg till del och gör på samma sätt som från steg 13 ovan i denna guide.

Steg 16

När du har lagt till alla delar du önskar, så är det bara att klicka på Inställningar för att göra nödvändiga inställningar och publicera testet med slumpade frågor (se Skapa ett enkelt test).


Poängberäkning med flervalsfrågor

Steg 1

Jag utgår från en flervalsfråga med 4 alternativ, där två av alternativen är rätt och där poängen är 2.0 för helt rätt svar.

calc_points_01_sv.png

Steg 2

Om deltagaren svarar A, B och C, så får deltagaren 1.0 poäng. Det vill säga 2 rätta svar = 2.0 poäng, minus 1 felaktigt svar = -1.0 poäng, vilket ger totalt 1.0 poäng.

calc_points_02_sv.png

Steg 3

Om deltagaren svarar A, B, C och D, så får deltagaren 0.0 poäng. Det vill säga 2 rätta svar = 2.0 poäng, minus 2 felaktiga svar = -2.0 poäng, vilket ger totalt 0.0 poäng.

calc_points_03_sv.png

Steg 4

Om deltagaren bara svarar med ett alternativ, t.ex. A, så får deltagaren 1.0 poäng. Det vill säga ett rätt svar = 1.0 poäng. Inget avdrag görs, då det inte finns något felaktigt svar.

calc_points_04_sv.png


Koppla Test och quiz till Resultat

Steg 1

Du kan koppla ett test du skapar i Test och quiz till verktyget Resultat redan när du skapar det, men det kan ibland vara klokt att vänta till man skall publicera det. Oavsett hur du väljer att göra går man tillväga på liknande vis. Gå till inställningar för det test du vill koppla till Resultat.

submit_gradebook_01_sv.png

Steg 2

Klicka på Betygsättning för att få fram valen för att betygsätta testet. Markera sedan Betyg rapporteras till Resultat (OBS! Detta alternativ är endast tillgängligt om du redan lagt till verktyget "Resultat" på sajten"). Då skapas automatiskt ett så kallat "Delobjekt" i verktyget Resultat. Klicka sedan på Spara inställningar (om testet är publicerat) eller Spara inställningar och publicera (om testet skall publiceras).

submit_gradebook_02_sv.png

Klart! Nu är testet kopplat till verktyget Resultat och betyg som du skriver in i Test&Quiz kommer nu också visas i Resultat för studenterna.