Wiki


English flag In English

Skapa och redigera wikisidor

Steg 1

Klicka på verktyget Wiki i menyn till vänster för att gå till verktyget och klicka sedan på Redigera.

wiki_01_sv.png

Steg 2

Ta bort all text som står i rutan och skriv in egen text.

Vi skapar en rubrik överst på sidan som inleds med kommandot h1. I bildexemplet har en ny sida skapats med hjälp av hakparenteser (vi återkommer till detta).

wiki_02_sv.png

Steg 3

Skriv klart ditt önskade innehåll och klicka sedan på Spara

wiki_03_sv.png

Steg 4

Som du ser har förstasidan på Wiki-verktyget nu ändrats. Det vi formaterade med "h1" blir till en rubrik och det vi skrev inom hakparentes blir till en länk med ett frågetecken efter sig. Se följande steg för att redigera den nya wiki-sidan.

wiki_04_sv.png

Steg 5

Klicka på länken till den nya sidan, i bildexemplet ovan döptes den till "en ny sida".

Steg 6

Gör precis som när du redigerade förstasidan, klicka på Redigera.

wiki_06_sv.png

Steg 7

Ta bort all text som står i rutan och skriv in egen text.

wiki_07_sv.png

Steg 8

Klicka på Spara.

wiki_03_sv.png

Steg 9

Klicka på Wiki Hem för att återgå till Wikins startsida.

wiki_08_sv.png

Steg 10

Notera att länken till sidan du nyss redigerade inte längre har ett frågetecken efter sig.

wiki_09_sv.png

Klar!