Wiki


English flag In English

Vad är Wiki till för?

Verktyget Wiki tillåter användare att samarbeta kring dokument utan att behöva skicka dem till varandra eller sitta tillsammans. I wikin sparas dokumentet versionsvis och du kan lätt gå tillbaka och se vem som gjorde vilken ändring, samt välja att ta tillbaka en tidigare version.

Tips på användning

En wiki är lättare att använda än den ser ut att vara, men det kan vara bra att låta studenterna träna på "oviktiga" dokument i början av kursen så att de får in vanan. När man klickar på knappen Redigera får man upp en liten hjälpruta till höger som kan vara bra att ha.

Länk till användarguide:

Skapa och redigera wikisidor

Saker att tänka på

  • Det går att exportera wiki-sidor till bland annat PDF