Sajtadministration


English flag In English

Användarguider:

Redigera verktygsnamn och ordning i vänstermenyn (och dölja verktyg för deltagare)

Lägga till och ta bort verktyg

Skapa och hantera grupper

Att återanvända material & sajter

Lägga till och hantera deltagare

Länk till föräldrasajt (skapa undersajt)


Redigera verktygsnamn och ordning i vänstermenyn (och dölja verktyg för deltagare)

Steg 1

Klicka på Sajtadministration och därefter Redigera verktygsnamn och ordning.

manage_tools01_sv.png

Steg 2

Klicka och håll ned vänster musknapp på det verktyg du vill flytta, i det här fallet väljs verktyget Sajtadministration.

manage_tools02_sv.png

Steg 3

Fortsätt hålla vänster musknappen nedtryckt och dra musen uppåt eller nedåt för att flytta objektet i listan.

manage_tools03_sv.png

Steg 4

När du funnit den plats där du vill ha verktyget släpper du helt enkelt vänster musknapp.

manage_tools04_sv.png

Steg 5

För att dölja ett verktyg för sajtens användare, utan att ta bort det, klicka på ikonen som liknar en glödlampa så att den blir grå istället för gul (släckt istället för tänd). Nu kan endast sajtens administratör/er se verktyget. Klicka sedan på Spara så är du klar!

manage_tools05_sv.png

Döp om namnet på ett verktyg

Klicka på ikonen med pennan. (OBS! Du kan behöva dubbelklicka på ikonen. Denna funktion fungerar inte på vissa versioner av Internet Explorer.)

manage_tools06_sv.png

Skriv in det nya namnet och klicka på den gröna knappen.

manage_tools07_sv.png

Avsluta med att spara.

manage_tools08_sv.png


Lägga till/ta bort verktyg från sajt


Steg 1

Gå till din sajt i Mondo och klicka på Sajtadministration i menyn till vänster

add_tools_01_sv.png

Steg 2

Klicka på Lägg till/ta bort verktyg länken som syns överst på sidan

add_tools_02_sv.png

Steg 3

För att lägga till ett verktyg klickar du i kryssrutan som finns före det verktyg du vill lägga till. Om du vill ta bort verktyg avmarkerar du samma kryssruta.

add_tools_03_sv.png

Steg 4

Klicka på Forstätt (längst ned på sidan) när du gjort dina val.

Steg 5

Kontrollera så att dina uppgifter stämmer och klicka på Spara.

add_tools_04_sv.png

Steg 6

Nu skall de verktyg du lagt till finnas på din sajt, och således också i menyn till vänster

add_tools_05_sv.png

Skapa och hantera grupper


Det finns flera sätt att använda grupper på i Mondo. De skapas vanligtvis i Sajtadministration av sajtens administratör/lärare. Det går också att låta sajtdeltagare skapa grupper med hjälp av verktyget Undervisningstillfällen. En guide för detta finner du här. Den här guiden visar hur grupper skapas i verktyget Sajtadministration.

Steg 1

Öppna verktyget Sajtadministration.

add_tools_01_sv.png

Steg 2

Klicka på Hantera grupper i verktygets översta meny.

Lägga till grupper

Steg 3

Klicka på Lägg till grupp.

Lägga till grupper

Steg 4

Ge gruppen ett namn (obligatoriskt) och en beskrivning (valfritt). För sedan över de användare (eller roller) som skall utgöra gruppen genom att markera i den vänstra kolumnen och använda knapparna mellan kolumnerna för att föra över till den högra.

Lägga till grupper

Steg 5

Klicka på Spara. Nu har du skapat en grupp!

Att återanvända material & sajter


Det finns flera sätt att återanvända material från tidigare sajter. Om du i huvudsak vill återanvända material från en och samma sajt är det enklast att göra en kopia av sajten. Om du däremot redan har skapat sajten och/eller vill importera material från en eller flera av dina sajter kan du istället använda importfunktionen (se längre ner under Import från andra sajter).

Återanvända sajt

Steg 1

Gå in på sajten som du vill återanvända och välj Sajtadministration i vänstermenyn och klicka därefter på Kopiera sajt.

copy_site_01_sv.png

Steg 2

Ge sajten ett nytt namn och välj termin (gäller endast vid kopiering av kurssajt). Avsluta med Kopiera.

copy_site_02_sv.png

Nu har du skapat en kopia av sajten med ett nytt namn. Observera att endast material som har blivit upplagt av lärare följer med vid kopiering.


Import från andra sajter

Steg 1

Gå in på sajten som du vill importera material till och välj Sajtadministration i vänstermenyn och klicka därefter på Importera från sajt.

import_site_01_sv.png

Steg 2

Här kan du välja om du vill att det importerade materialet ska ersätta befintligt material på sajten eller om du vill slå ihop det. Det tredje alternativet är till för om du vill importera användare som du manuellt lagt till på andra sajter.

I det här exemplet utgår vi ifrån att du vill slå ihop din information.

import_site_02_sv.png

Steg 3

Välj vilken sajt(er) du vill importera material från.

import_site_03_sv.png

Klicka på "Fortsätt" längst ner.

Steg 4

Välj vilka verktyg som du vill importera material från.

Obs! För att du ska kunna importera material måste motsvarande verktyg vara tillagt på sajten. Dvs. om du t.ex. vill importera material från en annan sajts filsamling måste du redan ha lagt till filsamlingen på den sajt du vill importera till.

Avsluta med att klicka på spara.

import_site_04_sv.png

Nu ska materialet blivit importerat till sajten. Observera att det endast är material som lärare lagt upp på sajter som kan importeras. Material som studenter lagt upp följer inte med vid import.

Länk till föräldrasajt (skapa undersajt)


Om du har en huvudsajt och en eller flera tilltänkta undersajter kan du skapa länkar mellan dessa för smidigare navigering. Att länka en sajt till en föräldrasajt förändrar vare sig medlemsskap, behörigheter eller verktygsinnehåll i någondera av sajterna. För att en länk mellan sajter ska vara synlig för användaren måste den vara medlem på båda sajterna.

En föräldrasajt kan vara kopplad till flera undersajter.

Skapa en länk till föräldrasajt

Steg 1

Gå in på sajten som du vill koppla ihop med en föräldrasajt. Klicka på Sajtadministration i vänstermenyn och klicka därefter på Länk till föräldrasajten.

parent_site_01_sv.png

Steg 2

Välj vilken sajt som ska vara föräldrasajten och klicka på Spara länk

OBS! Du kan endast länka till sajter som du själv är administratör på.

parent_site_02_sv.png

Steg 3

Nu har det skapats en länk på undersajten som finns under fliken "Min arbetsyta".

parent_site_03_sv.png

På huvudsajten visas länken under vänstermenyn. Observera att du kan ha flera undersajten kopplade till en och samma huvudsajt.

parent_site_04_sv.png